Piłka nożna

LKS. - Mieszko 1-2
Wiara L. - Mieszko 2-6
Mieszko - Ostrovia 3-0

Żużel

Stal - Start 57-32
Start - Stal 38-52
Start - Kolejarz 50-40

Koszykówka

MKK - GAK 92-80
MKK - Transbruk 98-103
MKK - Wiara 76-91

Piłka ręczna

MKS - Lwów 28-21
Buk - Szczypiorniak 30-21
Energa - MKS 26-29

Futsal

Wenecja - KS 2-3
KS - AZS 6-4
KS - Bonito 2-3

„Ekonomik” pierwszą szkołą w powiecie z takim tytułem

Gnieźnieński „Ekonomik” został pierwszą szkołą w powiecie gnieźnieńskim z wyróżnieniem „Szkoły promującej aktywny styl życia”. Wyniki konkursu ogłoszono dziś w Kaliszu.

Dzisiaj podsumowano wojewódzki konkurs AKTYWNA SZKOŁA organizowany przez Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu i Turystki. Celem konkursu było wyróżnienie szkół oferujących wszystkim uczniom ciekawe programy wychowania fizycznego i sportu, odnoszące się do wszelkich form aktywności fizycznej realizowanych przez wszystkich uczniów w szkole, a nie tylko sportu.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Gnieźnie zajął II miejsce w kategorii „Szkoła Ponadpodstawowa Promująca Aktywny Styl Życia” i otrzymał tytuł „Szkoły promującej aktywny styl życia” oraz nagrodę finansową w
wysokości 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych). W imieniu Szkoły nagrodę odebrała pani dyrektor Anna Kamzela-Bilska oraz nauczycielki
wychowania fizycznego Joanna Olszewska-Kowalska i Wioletta Nowaczyk w towarzystwie szkolnego zespołu Dance&Cheer. Uczennice Ekonomika uświetniły uroczystość swoim występem.

Jest to nowy konkursu w Polsce. Uczestnikami konkursu były szkoły wszystkich typów na terenie całego kraju. Każda szkoła mogła ubiegać się o tytuł „Szkoła promująca aktywny styl życia”. Zwycięskie szkoły otrzymują tytuł tylko raz i w następnych latach mogą także
wystartować w konkursie, ale nie otrzymują tytułu ponownie. Konkurs oceniany był w trzech kategoriach:

o Mała Szkoła Promująca Aktywny Styl Życia” (do 100 uczniów),
o „Szkoła Podstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”,
o „Szkoła Ponadpodstawowa Promująca Aktywny Styl Życia”.

Warunkiem uzyskania takiego tytułu było spełnienie co najmniej 50% obowiązkowych kryteriów w dwunastu ocenianych obszarach.
Szczególnie oceniane były:
1. Program i organizacja zajęć wychowania fizycznego w szkole:
 ciekawe formy realizacji zajęć wychowania fizycznego,
 nowe sporty wprowadzane do lekcji wf,
 ilość zwolnień z wf,
 angażowanie w alternatywne formy realizacji wf uczniów okresowo zwolnionych z zajęć,
 system oceny uczniów z wf,
 ilość i sposoby realizacji fakultetów, ilość młodzieży objęta tymi formami,
 programy autorskie;
2. Organizacja Szkolnych Igrzysk Sportowych – przeprowadzenie zawodów o mistrzostwo szkoły w poszczególnych dyscyplinach sportu.
3. Udział w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym – udział w międzyszkolnych zawodach sportowych na szczeblu gminy, powiatu, rejonu, województwa i kraju;
4. Organizacja międzyszkolnych imprez sportowych na terenie szkoły – organizacja zawodów międzyszkolnych (ID, IMS, Licealiada) rangi gminnej, powiatowej, rejonowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz innych zawodów;
5. Organizacja imprez okolicznościowych – organizacja na terenie szkoły imprez typu:

o Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego,
o Podsumowanie Sportowego Roku Szkolnego,
o Dzień Sportu Szkolnego,
o konkursy wiedzy o tematyce sportowej,

o konkurs na najlepszego sportowca szkoły,
o wywiadówki z kultury fizycznej,
o sportowe wakacje / ferie,
o itp.

6. Organizacja szkoleń dla młodzieży i udział w nich:
 Szkolenia Młodzieżowych Organizatorów Sportu,
 Szkolenia Młodzieżowych Sędziów Sportowych,
 Kursy na kartę rowerową,
 Kursy na kartę pływacką,
 Inne;
7. Udział szkoły w innych programach promujących sport dzieci i młodzieży:
 udział szkoły w programie „Szkolny Klub Sportowy”,
 udział szkoły w programie „WF z AWF”,
 udział szkoły w innych programach promujących sport dzieci i młodzieży;
8. Promocja wychowania fizycznego i sportu w szkole.:
 strona internetowa z informacjami na temat sportu w szkole,
 gazetka o tematyce sportowej,
 tabela rekordów szkoły,
 informacje sportowe w mediach społecznościowych;
9. Obiekty sportowe i sprzęt sportowy w szkole:
 zaangażowanie w budowę i modernizację przyszkolnej bazy sportowej, nowatorskie pomysły,
 urządzenia i przybory sportowe będące do dyspozycji uczniów w trakcie zajęć wf i podczas zajęć pozalekcyjnych;
10. Kadra dydaktyczna:
 udział w doszkalaniu się,
 udział w przedsięwzięciach służących rozwojowi wiedzy wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego;
11. Udział rodziców w imprezach i aktywnościach szkoły:
 Organizacja wspólnych, dla dzieci i rodziców, imprez sportowo-rekreacyjnych
 Organizacja innych przedsięwzięć promujących aktywność rodzinną: rajdy,
wycieczki, challenge sportowe, przedsięwzięciach na rzecz aktywnego transportu, inne.
12. Inne osiągnięcia szkoły (nie wymienione wyżej).
Najlepsze szkoły wyłonione w poszczególnych kategoriach w każdym województwie otrzymały tytuł SZKOŁY PROMUJĄCEJ AKTYWNY STYL ŻYCIA oraz nagrody w postaci: dyplomu honorowego oraz dofinansowania do imprezy sportowo-rekreacyjnej na terenie szkoły z wykorzystaniem aktywności zawartych w zgłoszeniu, w tym zakup sprzętu niezbędnego do organizacji imprezy (w listopadzie – grudniu 2023 roku) oraz pomoc w zaproszeniu gości specjalnych imprezy. Nagrody:
 I miejsce w każdej kategorii – 5000 zł
 II miejsce w każdej kategorii – 3000 zł
 III miejsce w każdej kategorii – 2000 zł

16 listopada 2023 | 15:19

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *